Oefentherapie Cesar Bilthoven

Weet wat U Beweegt.

Vergoedingen en tarieven

Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars.

Oefentherapie Cesar wordt uit de basisverzekering vergoed: 

 • U bent jonger dan 18 jaar en u heeft geen chronische indicatie
  9 behandelingen per jaar uit de basisverzekering. Indien nodig nog 9 behandelingen en daarna eventueel een wisselend aantal uit een aanvullende verzekering. U heeft geen eigen risico.
 • U bent jonger dan 18 jaar en u heeft een chronische indicatie (zie onderstaande chronische lijst)
  Alle behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering. U heeft geen eigen risico.

 • U bent ouder dan 18 jaar en u heeft een chronische indicatie (zie onderstaande chronische lijst)
  Vanaf de 21e behandeling wordt 100% vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen kunnen worden vergoed vanuit een aanvullende verzekering. De behandelingen uit de basisverzekering komen ten laste van uw eigen risico van € 360.

Oefentherapie Cesar wordt uit de aanvullende verzekering vergoed:

 • U bent boven de 18 jaar en u heeft geen chronische indicatie
  Vergoeding van een wisselend aantal behandelingen uit de aanvullende verzekering. Deze behandelingen komen niet ten laste van uw eigen risico, omdat zij uit de aanvullende verzekering komen.

Alle zorgverzekeraars hebben Oefentherapie Cesar opgenomen in de aanvullende pakketten. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt vanuit de aanvullende pakketten is per verzekering verschillend. Controleert u voor de zekerheid de polis van uw verzekering.

 
U doet er goed aan altijd uw eigen polisvoorwaarden te raadplegen, of in geval van twijfel contact op te nemen met uw verzekeraar.

 

Tarieven 

De tarieven worden vastgesteld door de zorgverzekeraar.
Onderstaande tarieven gelden indien de behandeling buiten de verzekering valt, of wanneer sprake is van een particuliere nota en gelden tot nader order.

Uw verantwoordelijkheid

Controleert u voor de zekerheid de polis van uw verzekering of neemt u contact op met de desbetreffende zorgverzekeraar om na te gaan in hoeverre oefentherapie Cesar wordt vergoed. Wanneer u in behandeling gaat zonder dekking van uw verzekering, zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Gereserveerde behandeltijd welke niet ten minste 24 uur van te voren is afgezegd, wordt door middel van het verzuimtarief in rekening gebracht. Het antwoordapparaat staat altijd aan om een boodschap of afmelding in te spreken. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het particuliere behandeltarief en wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. U betaalt dit bedrag zelf.

Intake en onderzoek na verwijzing/ DTO
Behandeling in de praktijk
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis/DTO
Behandeling aan huis 
Screening   
Intake en onderzoek na screening 
Zitting psychosomatisch oefentherapie
Zitting psychosomatisch oefentherapie aan huis

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek

€ 48,00 
€ 37,00
€ 60,00
€ 49,00
€ 16,00
€ 48,00
€ 45,00
€ 57,00

€ 60.00