Oefentherapie Cesar Bilthoven

Weet wat U Beweegt.

Kwaliteit

 

Hoge kwaliteit van zorgverlening is voor mij belangrijk. Om deze kwaliteit te behouden en continu te verbeteren richt ik mij op het volgende:

Lidmaatschap VvOCM

Ik ben lid van onze beroepsvereniging, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).

Kwaliteitsregister Paramedici

Ik voldoe aan de door de VvOCM vastgestelde kwaliteitseisen voor registratie in het landelijke Kwaliteitsregister voor Paramedici ex. Art. 34 Wet BIG. Vanessa van den Berg staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici onder nummer 59901094394 als algemeen oefentherapeut Cesar.

Intercollegiale overleggroepen

Sinds 2000 neem ik actief deel aan intercollegiale overleggroepen in de regio Utrecht om kennis en ontwikkelingen uit te wisselen.


Bij- en nascholing

Om mijn vakkennis te blijven ontwikkelen volg ik jaarlijks bij- en nascholing.


Richtlijnen

In de praktijk wordt gewerkt met de door de beroepsverenigingen ontwikkelde richtlijnen.


Klanttevredenheid per 2016

Na afloop van de behandeling wordt u in de gelegenheid gesteld via het patiënttevredenheidonderzoek uw mening te geven over de praktijk en de behandeling. Elk jaar worden de resultaten van dit onderzoek uitgewerkt en worden verbeterpunten geformuleerd en gekeken hoe we optimale kwaliteit van zorg kunnen borgen.